תקנון

1. פתיח

(א) אתר מקס ברנר (להלן: "האתר") הנו אתר ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית
     לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת
     האתר הינה חב' שוקולד בר (מ.ב.) הרצליה בע"מ (להלן : "מקס ברנר")  ומפעילו הנו
     חב' NGSoft.

(ב) ביצוע פעולה באתר ו/או רכישה של מוצרים ושירותים מוצרים ו/או שימוש
     בשירותים/רכישת  שירותים המוצעים באתר יהוו לצרכי תקנון זה פעולה (להלן: "פעולה")
     והמשתמש/מבצע הפעולה/ הרוכש/לקוח יקרא להלן המשתמש ( להלן : "המשתמש").

(ג) ביצוע  פעולה באתר מהווה הסכמה  כי המשתמש קרא תקנון האתר, הבין את תוכנו והינו
    כפוף  להוראות התקנון, כלליו ומסכים לתחולתם.  לא תהא ולא תשמע למשתמש  ו/
    או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מקס ברנר ו/או חב' שוקולד בר (מ.ב.) הרצליה
    בע"מ  ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות להפרת ההתחייבויות
    בכפוף להוראות התקנון לעיל ולהלן.

2. כשרות משפטית

משתמש רשאי לבצע פעולות באתר ולזמין מוצרים ושירותים בכפוף לכשירותו המשפטית ומילוי התנאים המצטברים להלן:

(א) המשתמש מעל גיל 18 ו/או במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) רשאי לבצע הפעולה על
     פי אישור מאת האפוטרופוס החוקי.

(ב) במידה והמשתמש אינו רשאי ו/או זכאי  לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס,
     יראו ביצוע הפעולה כפי שקיבל אישור האפוטרופוס החוקי.

(ג) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית/אזרחות ישראלית או תאגיד ו/או כל גוף משפטי
     אחר הרשום כדין בישראל.

(ד) המשתמש הנו בעלים של  כרטיס אשראי  תקף, שהונפק ע"י מוסד פיננסי ו/או מוסד
     בנקאי ו/או חברות כרטיסי האשראי המורשים לעשות כן על פי חוק ו/או תשלום באמצעות
     PAY PAL.

(ה) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

3. המכירה  באתר

(א) המכירה הינה לצריכה אישית ולא סיטונאית בשיטת מכירה רגילה.

(ב) המכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש המפורסם באתר וכפוף למלאי.

(ג) המשתמש בוחר מוצר/מוצרים  ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

(ד) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש לעקוב אחר הוראות באתר ולמלא אחר הנחיות
     עד לאישור סופי של ההזמנה. יש למלא את מלוא הפרטים הנדרשים באתר
     לאישור ההזמנה ולמלא הפרטים מדויקים ומלאים.

(ה) לאחר ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה ואישור אמצעי התשלום ותינתן הודעה מתאימה כי
     הפעולה אושרה ע"י חב' האשראי או חב' PAY PAL.

(ו) חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות אמצעי
    התשלום, לאחר ביצוע הפעולה.

(ז) יודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים
    כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין
    נזקים שיגרמו למקס ברנר עקב שיבוש הליכי המכירה.

(ח) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי או PAY PAL  לא תהא מקס ברנר
     אחראית לביצוע העסקה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור
     אמצעי התשלום.

(ט)הצבעים והאריזות באתר הם להמחשה בלבד ויתכנו שינויים בצורת האריזה ו/או בצבעים.

(י) בשיטת המכירה הרגילה הנהוגה באתר ניתן לרכוש מוצרים  עד גמר המלאי.

(יא) המכירה ומשלוח יהיו לכתובות  בגבולות מדינת ישראל בלבד.

(יב) מקס ברנר רשאית לשנות המחירים באתר בכל עת לשיקול דעתה הבלעדית.

(יג) המחירים כוללים מע"מ כחוק.

4. אספקה, הובלה ומשלוח

(א) מקס ברנר תספק את המוצר/ים  אשר יירכש/ו באתר  לכתובת בישראל שהוקלדה בעת
     ההזמנה. . אלא אם המזמין דרש אחרת בשלב מאוחר יותר של ההזמנה.

(ב) מקס ברנר תספק המוצרים ו/או השירותים בהתאם לתנאי האספקה, באזור המרכז בין
     ראשון לציון בדרום לבין קיסריה בצפון (באזור המרכז בגבולות הנ"ל) בתוך יום
     עסקים ממועד קבלת הזמנה אשר הגיעה עד השעה 12:00 בימים א'-ה', הזמנה
     שהגיעה לאחר השעה 12:00 בימים א'-ה', מועד האספקה יהא עד 2 ימי עסקים.
     מקס ברנר תספק המוצרים ו/או  השירותים בהתאם לתנאי האספקה, באזור ירושלים
     ואזורים מרוחקים בתוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת הזמנה אשר הגיעה עד השעה
     12:00 בימים א'-ה', הזמנה שהגיעה לאחר השעה 12:00 בימים א'-ה', מועד
     האספקה יהא עד 3 ימי עסקים ובכפוף למצאי במלאי. מקס ברנר אחראית לספק
     מוצרים בגינן העסקה הושלמה ואושרה על ידי חב' האשראי או חב' PAY PAL.

(ג) מקס ברנר לא תהא אחראית לביטול הזמנה ו/או עיכוב בהספקה אשר נובעים מכח עליון
     ו/או עיכוב אשר אינו בשליטתה ו/או באחריותה.

(ד) התנאים ותקנון האספקה של חב' השליחויות ו/או דואר ישראל, לפי העניין יחויבו ויחולו על
     אספקת המוצרים/השירותים אשר ירכשו באתר.

(ה) נוכח אופיין של המוצרים והשירותים, אספקת מוצרי מזון בכלל ושוקולד בפרט, חלה חובה
     על המשתמש להיות זמין בעצמו ו/או באמצעות מורשה מטעמו לקבל אספקת המוצרים.

(ו)  באפשרות המשתמש בהתאם להנחיות באתר והודעה מראש בעת ההזמנה לקבל המוצרים
     שנרכשו באתר באחת מחנויות הרשת. איסוף בחנויות הרשת במידה ואושר ע"י
     מקס ברנר יהא באמצעות הזדהות המשתמש,ייפוי כח במקרה של נציג והצגת כרטיס
     האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה ו/או אישור מחב' האשראי/ חב' אמצעי התשלום
     PAY PAL (הוכחת תשלום).

(ז) לעניין מועדי האספקה ככל שלא צוין אחרת המועד יהא ויספר בימי עסקים.

(ח) עקב אופיים של המוצרים, מוצרי מזון, לא ניתן לבטל הזמנה ו/או להחזיר מוצרים אשר
     נרכשו באתר.

 5. שירות לקוחות

(א) בכל בעיה ושאלה ביחס לרכישה באתר ו/או ביחס למשלוח  ו/או שאלה
     אודות המוצרים יש לפנות בטלפון 1-700-70-88-77 ו/או באמצעות מייל
     לכתובת  office@maxbrenner.co.il

(ב) נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל
     נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

6. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

(א) מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי
     הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

(ב) מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר למקס ברנר  לספק את המוצרים ו/או
    השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או
    השירותים.

(ג) מקס ברנר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר
    נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. מקס ברנר תאפשר גישה למידע רק לאלה
    מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

(ד) מקס ברנר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות
     המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך
     בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, מקס ברנר לא תהא אחראית לכל
     נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד
     או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

7. קניין רוחני

(א) כל זכויות הקניין הרוחני, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם
     רכושה של מקס ברנר בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר
     מקס ברנר, אריזות המוצרים, לוגו החברה, שמות המוצרים, המבצעים, בסיסי הנתונים בו
     (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט
     אחר הקשור בהפעלתו.

(ב) אין לעשות כל שימוש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן
     האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה
     המפורשת של מקס ברנר מראש ובכתב.

(ג) אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר מקס ברנר ללא קבלת אישור
    מראש ובכתב.

(ד) אין  לפרסם באתר ו/או להוסיף תכנים ו/או לשנות תכנים ו/או להעתיק תכנים באתר ו/או
     מחוצה לו ו/או ליצור קישור מהאתר ו/או אל האתר ללא הסכמה מפורשת בכתב
     ומראש.

8. תנאים כלליים

(א) מקס ברנר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנות ו/או לחסום משתמשים בשל שימוש
     בלתי נאות ו/או בניגוד לתקנון ו/או התנהגות שאינה הולמת ו/או ניסיון לפגיעה באתר
     ו/או מכירות התקינות של האתר ו/או כל שימוש אחר ו/ו חשש לפעילות זדונית ו/או בלתי
     חוקית.

(ב) מקס ברנר לא תהא אחראית ותוכל לחזור בה ו/או לשנות תנאים אשר בתיאורם נפלה
     טעות קולמוס ו/או טעות בתם לב.

(ג) מבלי לגרוע בהוראות וכללי התקנון ו/או כל דין אחר מוסכם ומובהר והמשתמש מסכים לכך
    כתנאי יסודי לשימושו באתר ובאופן השימוש באתר, הזמנת המוצרים / השירותים
    ו/או אספקתם, כי בכל מקרה של נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו ו/או צד ג' בין באופן ישיר
    ובין באופן עקיף, מקס ברנר ו/או המפעיל של האתר ו/או ייצרן המוצרים ו/או מי
    מטעמם  לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם
    למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, לרבות הפסד 
    ו/או מניעת רווח ו/או עגמת נפש ובכל מקרה של אחריות לא יעלה גובה הפיצוי על הסך
    אשר שולם בגין המוצרים/שירותים בפועל.
    ככל שלא שולמה התמורה מכל סיבה שהיא לא תהא מקס ברנר אחראית לכל חבות תהא
    העילה המשפטית אשר תהא.

(ד) מקס ברנר ו/או מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל פעולה זדונית של צד ג' באתר ו/או
     וירוסים ו/או נזקים אחרים שיגרמו על ידי צד ג' לאתר ו/או באתר. החברה לא תהא
     אחראית לכל פעולה בלתי חוקית שתבוצע באתר.

(ה) שימוש באתר הינו הודעה והסכמה של המשתמש כי הינו מודע לסכנות ונזקים העלולים
     להיגרם כתוצאה משימוש באינטרנט בכלל ורכישות באינטרנט בפרט, והוא מוותר על כל
     טענה ו/או עילה מכל מין וסוג שהוא כלפי מקס ברנר ו/או מפעילת האתר ו/או מי
     מטעמם.

(ו) מקס ברנר שומרת על זכותה לבטל כל פעולה  ו/או הזמנה לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי
    לתן כל נימוק.

(ז) כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי למסירת המידע על ידו ו/או פרטי כרטיס
     האשראי ו/או אמצעי תשלום.

(ח) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי
     מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך באזור תל אביב בלבד.

(ט) רישומי המחשב של מקס ברנר ו/או מפעילת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר
     ו/או הזמנות  יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

(י)  מקס ברנר  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק
     הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו מקס ברנר.

(יא) בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע. השימוש
     בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד.